Home / Informacje / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Nadrzędnym celem właściciela marki "Komplexdruk" firmy AP4U jest zapewnienie klientom użytkującym Komplexdruk.pl ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych to jest w szczególności: w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą AP4U przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. AP4U zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

W ramach serwisów Komplexdruk.pl zamieszczane są formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez AP4Uprodukty i usługi.

Podczas współpracy z Klientem, AP4U jest upoważniony do przechowywania danych osobowych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane te będą wykorzystywane w minimalnym zakresie jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod prawidłowy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń, informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz do działań marketingowych.

AP4U zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności uzyskanych informacji oraz do nie udostępniania danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim.

AP4U nie przechowuje takich danych jak numer karty kredytowej czy dane dostępu do konta bankowego.

Klient ma prawo do zmiany i poprawienia swoich danych, korzystając w tym celu ze stosownych narzędzi udostępnionych na serwisach internetowych.

Serwis KOMPLEXDRUK.PL wykorzystuje technologię Cookies pozwalającą na identyfikację urządzenia użytkownika i dostosowanie stron do indywidualnych preferencji. Pliki Cookies są też wykorzystywane przez witryny AP4U do celów statystycznych.

Klient może zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Klient ma możliwość wyłączenia technologii Cookies w swojej przeglądarce, jednak może to powodować niewłaściwe funkcjonowanie serwisów na jego urządzeniu.

Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną.